Koszty utrzymania hydrantów

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2019-5
  DRUKUJ

Sieć wodociągowa musi być przystosowana i spełniać określone wymagania do celów przeciwpożarowych. Stanowi ona źródło wody do celów przeciwpożarowych i powinna być zasilana z pompowni przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych urządzeń zapewniających wymaganą wydajność i ciśnienie w hydrantach zewnętrznych, nawet tych niekorzystnie ulokowanych. 

Przeciwpożarowa sieć wodociągowa musi być wykonywana jako sieć obwodowa. Poza obszarami miejskimi może być budowana jako sieć rozgałęziona. Sieć wodociągowa musi być tak zbudowana, aby było możliwe jednocześnie pobierane wody z dwóch sąsiednich hydrantów zewnętrznych.
Hydrant to urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej. Wyposażony jest w zawór i złącze do węża. Stosowany jest w celach gospodar [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus