Rok z nowym regulatorem

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2019-5
  DRUKUJ

Przedstawiciele PGW Wody Polskie oraz reprezentanci przedsiębiorstw wodociągowych spotkali się 11 kwietnia w Poznaniu na pierwszej konferencji podsumowującej rok funkcjonowania nowego regulatora w branży wod-kan. Na wydarzenie zaprosili wspólnie: miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” oraz Politechnika Poznańska.

Nad konferencją pn. „Zmiany zasad regulacji przedsiębiorstw wod-kan. Pierwsze doświadczenia” patronat objęło Stowarzyszenie „Wodociągi Wielkopolskie”. Było to pierwsze ogólnopolskie wydarzenie tak szeroko omawiające zmienione, w wyniku nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisy dotyczące regulacji przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
Konferencja, która zgromadziła blisko 100 przedstawicieli sektora, w zamyśle organizatorów była jednak pr [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus