Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pieskie życie(...)

W Polsce 21 miast i gmin uczestniczy w programie „Podaj łapę”, którego celem jest rejestracja i identyfikacja zwierząt. Organizatorem programu jest Krajowe Biuro ds. Identyfikacji i Rejestracji Komputerowej Zwierząt w Gdańsku. Biorąc pod uwagę, że liczbę psów w kraju szacuje się na 6 mln, to ujęcie w gminnych bazach danych ok. 80 tys. spośród nich stanowi zaledwie 1,3% całkowitej liczby zwierząt. Po takim zestawieniu widać, jak wiele jest jeszcze do zrobienia! W roz(...)
»

Duże zmiany w prawie(...)

Celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska (P.o.ś.) oraz niektórych innych ustaw jest implementacja postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 210/75/WE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), w skrócie nazywanej dyrektywą IED, która ma otworzyć nową erę dla standardów ochrony środowiska w Unii Europejskiej. W stosunku do tej regulacji rozbudz(...)
»