Obiekty wod-kan a infrastruktura krytyczna

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2019-4
  DRUKUJ

Jednym z najistotniejszych zasobów, który musi podlegać szczególnej ochronie, jest woda pitna. Nie bez znaczenia jest również kwestia bezpieczeństwa gospodarki ściekowej. Dlatego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, po uznaniu ich na mocy odpowiedniej decyzji za operatorów infrastruktury krytycznej, są zobowiązane do przestrzegania zasad związanych z ochroną tej szczególnej infrastruktury.

Czy rzeczywiście jednak podmioty te w pełni realizują obowiązki operatorów infrastruktury krytycznej? Niestety nie zawsze. Bardzo często to efekt braku świadomości co do zakresu obowiązków, jakie spoczywają na operatorach infrastruktury krytycznej,  ale i  braku analizy istniejących systemów i procedur oraz ich skuteczności. Oczywiście kwestie te nie są priorytetowe wobec wyzwań dnia codziennego, niemniej w [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus