Nowe zasady wsparcia kogeneracji z osadów

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2019-4
  DRUKUJ

Wprowadzenie nowego systemu wsparcia kogeneracji istotnie zmienia dotychczasowe zasady wspierania wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji z biogazu otrzymywanego na oczyszczalniach ścieków. W tym kontekście analizie prawnej należy poddać aktualnie obowiązujący stan prawny, który umożliwi poszczególnym wytwórcom dostosowanie swoich instalacji do nowych uwarunkowań regulacyjnych.

Na przełomie 2018 i 2019 r. nastąpiła bardzo istotna reforma systemu wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W dniu 25 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (DzU z 2018 r., poz. 42 – dalej u.p.w.k.), która zmieniła dotychczasowe zasady wspierania tego typu instalacji. Do końca 2018  r. obowiązy [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus