Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Treść pozwolenia zintegro(...)

Najbardziej charakterystyczny dla pozwolenia zintegrowanego wymóg, odróżniający je od pozwoleń sektorowych, wprowadza art. 204. Według niego instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać warunki wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Zaś emisje powodowane przez te instalacje muszą się mieścić w granicach specjalnie określonego dla nich standardu emisyjnego, zwanego „granicznymi wielkościami emisyjnymi”. W ten sposób do polskiego ustawodawstwa wprowadzona zo(...)
»

Dlaczego boimy się GMO?(...)

W Stanach Zjednoczonych genetycznie modyfikowane organizmy (w skrócie nazywane GMO) są dość powszechnie wykorzystywane do produkcji żywności. Ok. 60% artykułów spożywczych dostępnych na amerykańskim rynku zawiera GMO. W państwach Unii Europejskiej dopuszcza się stosowanie tych organizmów jedynie przy wytwarzaniu paszy dla zwierząt. Trudno oszacować, ile żywności modyfikowanej mamy w Polsce, gdyż pewna jej część jest nieoznakowana. W społeczeństwach europejskich obserwować można brak (...)
»