Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczyszczalnie ścieków jak(...)

Komunalne oczyszczalnie ścieków stanowią również źródło zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Chodzi zwłaszcza o: bioaerozole, odory oraz inne gazy procesowe. Zanieczyszczenia te są następstwem dopływu do komunalnych oczyszczalni ścieków zawierających różne zanieczyszczenia organiczne, w tym bakteriologiczne, oraz procesów oczyszczania ścieków bytowych realizowanych w szczególności w średnich i dużych komunalnych(...)
»

Zieleń na rondach(...)

W niektórych przypadkach korzystne jest budowanie bezkolizyjnych skrzyżowań, czyli rond. Przy dużym natężeniu ruchu tego typu rozwiązanie pozwala na zwiększenie płynności przejazdu, a wyłączenie pewnych powierzchni z zabudowy umożliwia wprowadzenie na nich zieleni. Problematyce rond została poświęcona cała druga część „Wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych”, opracowanych przez zespół autorski z Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu Politechniki Krakowskiej. W(...)
»