Zapachowa jakość powietrza – stan prawny

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2019-3
  DRUKUJ

Pomimo delegacji ustawowej określonej w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska1 w zakresie uciążliwości zapachowej, odpowiednie rozporządzenie nie zostało do tej pory wydane. Nie oznacza to jednak, że emisja substancji odorowych do powietrza może zachodzić w sposób nieograniczony, a każdy poziom odziaływania na stan zapachowej jakości powietrza jest dopuszczalny.

Sam fakt emisji substancji odorowych oraz ich wyczuwalność na terenach sąsiednich nie jest wystarczający do stwierdzenia, że realizacja danego przedsięwzięcia jest niedopuszczalna, a w przypadku instalacji istniejących, taką emisję należy ograniczyć lub jej zaprzestać. W tym miejscu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny2, gdzie w art. 144 wskazano, że: Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus