Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Water & Wastewater International Volume 18, Issue 5. August 2003 Tran N. Viet, Khanh T. Tran: „Chińskie inwestycje na górnych dopływach rzeki Mekong pogarszają warunki bytowania ludzi w dolnym odcinku”(China’s upstream hydraulic projects endanger the Mekong River) Chiny utrzymują, że na inwestycjach realizo(...)
»

Przegląd technologii prod(...)

Komory fermentacji stanowią centralny element każdej biogazowni. Na wybór technologii ma wpływ szereg czynników, z których najważniejszy jest rodzaj oraz skład substratów wejściowych. Wyboru technologii fermentacji dokonuje się, biorąc m.in. pod uwagę wielkość planowanej instalacji oraz sposób magazynowania i buforowania biogazu. Najistotniejszą rolę odgrywa jednak rodzaj oraz skład substratów, a w szczególności: zawartość such(...)
»