Benchmarking wspomaga regulację sektora wod-kan

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2019-3
  DRUKUJ

Benchmarking stosowany jest jako narządzie wspomagające zarządzanie oraz prowadzenie nadzoru nad przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Polega on na analizie porównawczej wskaźników efektywności realizacji celów przedsiębiorstwa. 

Może on dotyczyć porównywania różnych procesów wewnątrz przedsiębiorstwa (tzw. benchmarking wewnętrzny) lub porównywania wielu przedsiębiorstw między sobą (benchmarking zewnętrzny)1. Benchmarking można podzielić również ze względu na charakter działań na: woluntarny oraz regulacyjny. Ten pierwszy jest oddolną inicjatywą przedsiębiorstw lub stowarzyszeń przedsiębiorstw, które obliczają i porównują wartości wskaźników w celu poszukiwania najlepszych praktyk zarządzania. Benchmarking regulacyjny na ogół jest obligatoryjny, prowadzony przez urzędy regulacyjne se [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus