Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse-zarządzanie"

Polecane artykuły:

ROP fundamentem dla GOZ(...)

Prace legislacyjne w Parlamencie Europejskim, dotyczące nowelizacji dyrektyw odpadowych (Circular Economy Package), się wydłużają. Ministerstwo Rozwoju zapowiada konsultacje publiczne nad projektem „Mapy drogowej – w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym”. Dokument ten ma przede wszystkim identyfikować działania na rzecz zwiększania efektywności wykorzystania zasobów i ograniczenia powstawania odpadów. Mnożą się także konferencje i inicjatywy organizacji ekologicz(...)
»

Co sprzyja, a co przeszka(...)

W ostatnich pięciu latach ustabilizowały się uregulowania prawne, mające decydujący wpływ na instalowanie mocy produkcyjnych wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej odnawialne zasoby energii. Wielokrotnej nowelizacji uległy dwa najważniejsze w tym zakresie akty prawne: ustawa Prawo energetyczne i rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków zakupu energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z ustawą, 1 paździer(...)
»