Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Budować świadomość mieszk(...)

Rozmowa ze Stanisławem Gawłowskim, zastępcą prezydenta Miasta Koszalina ds. komunalnych Koszalin został wyróżniony tytułem „Gmina Przyjazna Środowisku” w Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni środowisku”. Przyznanie takiej nagrody wiąże się z dużym zaangażowaniem w działania na rzecz ochrony środowiska. Za jakie inwestycje Koszalin otrzymał wyróżnienie(...)
»

Czy wystarczy pieniędzy?(...)

Lipcowa publikacja nowego programu NFOŚiGW dofinansowania budowy 11000 oczyszczalni i 20700 przyłączy wzbudziła w gminach uzasadnione nadzieje na właściwe oczyszczanie ścieków. Przede wszystkim tych z gospodarstw pozostających poza obszarami zbiorowych sieci kanalizacyjnych oraz od dużej grupy mieszkańców obszarów wiejskich o najniższych dochodach. Wszystkie potrzebne dokumenty znaleźć można na stroniehttp://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-prio(...)
»