Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2019-2
  DRUKUJ

Inspekcja telewizyjna rur jest obecnie podstawową metodą diagnostyki sieci kanalizacyjnej. Umożliwia precyzyjną i bezinwazyjną ocenę stanu rurociągu.

Kolektory ściekowe podczas eksploatacji ulegają uszkodzeniom związanym głównie ze starzeniem się materiału, z jakiego są wykonane, błędami montażowymi, nieszczelnością połączeń, a także nadmiernym (w stosunku do założeń projektowych) statycznym lub dynamicznym obciążeniem gruntu nad przewodem. Część uszkodzeń powstaje już na etapie budowy kanalizacji, co jest związane z niewłaściwym składowaniem, transportem i układaniem przewodów w wykopie1.
Wszystkie uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych można podzielić na sześć grup: nieszczelności, przeszkody przy przepływie, uszkodzenia korozyjne wewnątrz kanału, ścieralność ścian, odchylenia położenia i o [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus