Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rośliny w pojemnikach w p(...)

Głównym czynnikiem ograniczającym występowanie drzew i krzewów ozdobnych na terenach zurbanizowanych jest nadmierne zagęszczenie podłoża. W przypadku braku możliwości zastosowania systemów antykompresyjnych, jedynym rozwiązaniem pozwalającym wprowadzić zieleń do przestrzeni publicznej jest uprawa roślin w pojemnikach. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju rośliny potrzebują wody, składników odżywczych, światła i powietrza. O dostępności wymie(...)
»