Innowacyjne termiczne przekształcanie osadów ściekowych. Cz. II

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2019-1
  DRUKUJ

Osad ściekowy jest produktem ubocznym, pochodzącym z instalacji oczyszczania ścieków i jest mieszaniną złożoną z wody, materii organicznej, żywych oraz martwych mikroorganizmów oraz innych zanieczyszczeń nieorganicznych i organicznych (np. metale ciężkie, PAH itp.). Przedmiotem przekształcania termicznego jest zwykle osad ściekowy po stabilizacji oraz odwodnieniu (mechanicznym)1.

Niedawna nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii2 uznaje osad ściekowy za OZE, zaś Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach w praktyce uniemożliwia ich składowanie3. Stanowi to siłę napędową prac nad nowoczesnymi technologiami termicznego przekształcania osadów ściekowych (TPOS).
W poprzednim numerze miesięcz [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus