Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Promotor Energetyki Odnaw(...)

 Tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej, przyznawany przez redakcję miesięcznika „Czysta Energia”, ustanowiony został w 2004 r. Decyzją kapituły pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń, ten zaszczytny tytuł za 2012 r. przyznano dr. inż. Stanisławowi M. Pietruszko z Politechniki Warszawskiej, pełniącemu funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki. Stanisław Pietruszko od lat nie ustaje w działaniach na (...)
»

Od redaktora(...)

Powrót do tradycyjnej, historycznej kompozycji miast oznacza projektowanie zabudowy w kwartałach, marginalizację ruchu samochodowego i uznanie człowieka za najważniejszą wartość w przestrzeni. Tak w bardzo uproszczony sposób można przedstawić ideę nowego urbanizmu, który zyskuje popularność od lat 70. XX w. (głównie w USA), a obecnie przeżywa wielki rozkwit. Jednym z najbardziej znanych miasteczek, zaprojektowanych w duchu nowego urbanizmu, jest brytyjskie Poundbury. Głównym założeniem twórcy(...)
»