Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Termiczne przekształcanie(...)

Ogólne założenia postępowania z odpadami dotyczą wszelkiego rodzaju odpadów, a od 2001 r. były zawarte przede wszystkim w podstawowym akcie ogólnym tych kwestii dotyczącym, czyli w Ustawie o odpadach z kwietnia 2001 r.1. Ustawa ta 23 stycznia 2013 r. została zastąpiona nowym aktem w postaci Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach2. Ma ona charakter aktu ogólno-szczegółowego – oprócz przepisów ogólnych, dotyczących wszelkich kategorii odpadów i kwestii związanych z gospoda(...)
»

XXX ZJAZD KRAJOWEGO FORUM(...)

Wojciech Janka prezes Zarządu KFDZOM W dniach od 22 do 25 maja br. Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast odbędzie swój jubileuszowy, XXX Zjazd. Po raz drugi spotkamy się w Zakopanem, tym razem w hotelu Mercure Kasprowy. Gospodarzem obecnego Zjazdu będzie spółka TESKO i jej prezes, Czesław Ślimak. Układając program Zjazdu, mieliśmy na uwadze piętnastą rocznicę funkcjonowania naszej organizacji. Dlatego podczas spotkania podziękujemy wszystkim menedżerom, którzy (...)
»