Zdarzyło się w...

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-9
  DRUKUJ

Wiele tematów, którymi miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” zajmował się w 2012 r., do dziś pozostaje aktualnych. To między innymi problem oczyszczania ścieków, zagospodarowania wód opadowych w miastach czy niedostatecznej kontroli funkcjonowania przedsiębiorstw wod-kan. 

W 2012 r. pisaliśmy między innymi o tym, że oczyszczalnie ścieków mogą być źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Chodzi głównie o bioaerozol, odory i inne gazy procesowe. W jednym z artykułów dr inż. Jan Borowski dowodził, że zanieczyszczenia te są następstwem dopływu do komunalnych oczyszcz [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus