Korzyści z gospodarowania wodami opadowymi

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-9
  DRUKUJ

W ostatnim czasie dużo mówi się w Polsce o wodach opadowych. Jest to konsekwencją zmian w ustawie Prawo wodne i wprowadzenia nowych opłat związanych z tymi wodami. Niestety, zmiany te nie zostały poprzedzone dyskusjami i wywołują duży opór społeczny.

W artykule skupiono się na szerszej koncepcji gospodarowania wodami opadowymi, pokazano korzyści z ich właściwego zagospodarowania, a także przedstawiono argumenty do merytorycznej dyskusji w tym temacie, porzucając na chwilę bieżące kwestie wynikające z ustawy.
Po pierwsze, uwzględniając długookresową średnią dostępnych zasobów wody słodkiej w przeliczeniu na mieszkańca, Polska jest jednym z najuboższych krajów Europy. Dlatego powinno się podjąć szczególnie intensywne działania w kierunku zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, ich zrównoważonego wyk [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus