Ślad wodny a zarządzanie gospodarką wodną w miastach

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-9
  DRUKUJ

Niewielkie zasoby wodne Polski oraz perspektywa pogłębienia obecnego deficytu w świetle postępujących zmian klimatycznych są przesłanką do podjęcia działań, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie zasobów wody w miastach. Wyliczanie śladu wodnego miast może stać się jednym z narzędzi, które ułatwią zintegrowane zarządzanie gospodarką wodną na obszarach miejskich.

Zasoby wodne Polski w przeliczeniu na jednego mieszkańca należą do najniższych w Europie (ok.1600 m3/rok), dlatego też efektywne gospodarowanie nimi pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów naszego kraju. W okresach suszy wskaźnik ten może być niższy od 1000 m³/rok/mieszkańca, podczas gdy, dla porównania, na jednego mieszkańca Europy przypada średnio trzy razy więcej słodkiej wody (w ciągu roku ok. 4500 m³), a na świecie ok. 730 [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus