Osady ściekowe w rekultywacji gruntów

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-9
  DRUKUJ

W grudniu 2015 r. Komisja Europejska wystosowała do Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy komunikat pt. „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”. Zawarto w nim informacje o konieczności nowego spojrzenia na gospodarkę i przejścia od powszechnie obowiązującego modelu gospodarki liniowej na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Polska akcesja do struktur Unii Europejskiej zobligowała nasz kraj do respektowania przepisów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, w tym dyrektywy ściekowej1. Bazując na jej zapisach, powstał Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych2, który podlegał nowelizacjom. W Programie jednak po raz pierwszy pojawił się zapis, iż aglomeracje, których równoważna liczba mieszkańców (RLM) wynosi co najmniej 2000, muszą być wyposażone w systemy kan [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus