Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Gdy ilość modeli „n” dąży(...)

Obecny system ustalania ceny w branży wod-kan oparty jest na rozporządzeniu z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf (…). Wskazuje się tu swoiste rozdwojenie jaźni – zatwierdzający jest zazwyczaj jednocześnie właścicielem przedsiębiorstwa wod-kan. Coraz częściej słyszy się jednak propozycje innego niż dotychczas regulowania tych cen i wprowadzenia instytucji zewnętrznego regulatora. Taki zewnętrzny regulator – centralny lub regionalny – weryfik(...)
»

Wyścig o zlecenia(...)

Drodzy Czytelnicy! Chciałem ustosunkować się do tekstu „Od redaktora” z kwietniowego „Przeglądu Komunalnego” (4/2002) kilkoma ogólnymi uwagami mogącymi zapobiec opisanemu problemowi. Jako osoba zbliżona do kręgów komunalnych śledzę przebieg wyborów technologii zakładów utylizacji odpadów komunalnych oraz ekonomiczno-technicznych ocen ofert w czasie prowadzenia procedury(...)
»