Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Międzynarodowy obrót odpa(...)

Transgraniczne przemieszczanie odpadów - zwłaszcza tych kwalifikowanych jako odpady niebezpieczne – celem ich zagospodarowania w rodzimych instalacjach od lat rodzi szereg mniej lub bardziej uzasadnionych obaw i wątpliwości. Notabene ich skalę niedawno pokazały nagłośnione w mediach protesty towarzyszące próbie sprowadzenia do Polski ponad 70 ton odpadów niebezpiecznych z Salwadoru. W kontekście tych wydarzeń, a także wobec wzrastającego – m.in. w związku z rozbudow(...)
»

Uwarunkowania rynkowe rec(...)

Osiągnięcie 90-procentowego poziomu odzysku materiałów i części z auta, które zakończyło cykl życia, jest jak najbardziej realne. Pojazd, który dzisiaj porusza się po drogach, w przyszłości stanie się cennym źródłem wielu surowców. Zużyty samochód oferuje możliwości recyklingu m.in. takich materiałów, jak stal, aluminium, tworzywa sztuczne, płyny, akumulatory, szyby, metale kolorowe, a także całe elementy – opony, fotele, silniki, alternatory i wiele innych. (...)
»