Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od rurmistrza po współcze(...)

Rys historyczny sandomierskich wodociągów i kanalizacji Historia wodociągów sandomierskich sięga początku XVI w., jednak okoliczności i czas budowy pierwszego wodociągu w Sandomierzu nie są dokładnie znane. Wiadomo, że już w 1504 r. sandomierscy rajcy chcieli zatrudnić u siebie studniarza i rurmistrza – Jana z Lubawki. Niestety, nie jest pewne, czy przybył on do Sandomierza. W księgach miejskich z lat 1500-1540 nie znajdziemy informacji o jego pobycie w Sandomierzu. Pie(...)
»

Renesans parku Miejskiego(...)

Legnicki park Miejski przeżył swój renesans, a samorząd przywrócił utracone walory przyrodnicze zabytkowemu obszarowi, stanowiącemu największe założenie zieleni miejskiej Legnicy. Urokliwy, stary park o powierzchni 50 ha został zniszczony przez potężny huragan, który przeszedł nad miastem 23 lipca 2009 r., czyniąc ogromne spustoszenia w zieleni. Spowodował w niespotykanej dotychczas skali powstanie wielkoobszarowych wywałów i złomó(...)
»