Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Procedury ubiegania się o(...)

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych działań w ramch polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Zgodnie z „Polityką energetyczną Polski do 2030 r.”, szacuje się, że w 2020 r. 15% energii w Polsce pochodzić będzie z odnawialnych źródeł, a w 2030 r. – 30%. Tylko stworzenie korzystnych warunków inwestowania w ten sektor może dać wzros(...)
»

Od redaktora(...)

Tak, pisanie o postanowieniach noworocznych wydaje się mało zaskakującym pomysłem, gdy wydzieramy ostatnią stronę ściennego kalendarza na 2015 r. A gdyby tak zamiast dokonywania rachunku sumienia, obiecywania poprawy, a także ustalania nowych celów pomyśleć o czymś przyjemniejszym? Na przykład o wydawaniu pieniędzy? I to nie swoich? Brzmi kusząco, prawda? Tym bardziej że można spełniać swoje zachcianki. Jedyny warunek to przekonać do słuszności naszych wydatków innych… Nie, to nie scenariusz (...)
»