Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Prowadzą składowisko, pyt(...)

Jak w świetle nowych przepisów powinny funkcjonować składowiska odpadów i jak je rekultywować – nad takimi zagadnieniami pochylali się uczestnicy organizowanej przez Abrys lutowej konferencji w Zakopanem. Konferencja „Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów”, w której wzięło udział blisko 200 osób, okazała się świetną okazją do dyskusji nie tylko o samych składowiskach odpadów, ale też o skutkach nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,(...)
»

Informator - Świat(...)

Strategia odpadowa Komisja Europejska zaproponowała nową strategię dotyczącą odpadów, ukierunkowaną na minimalizowanie ilości i recykling odpadów. Jej celem jest wyedukowanie „społeczeństwa recyklingu”, które będzie unikało odpadów i wykorzystywało je jako surowce. Pierwszym krokiem w tym kierunku ma być rewizja dyrektywy odpadowej z 1975 r. w celu ustanowienia standardów recyklingu oraz zobowiązania krajów UE do opracowania narodowych programów zapobiegających odpadom (wi(...)
»