Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Jaka stawka „opłaty śmiec(...)

„Reforma śmieciowa”, polegająca na przejęciu przez gminę władztwa nad odpadami komunalnymi, wciąż wzbudza wiele praktycznych wątpliwości. Jednym z takich zagadnień jest wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany nie złożył deklaracji. Można wyobrazić sobie dwa możliwe rozwiązania: wójt, burmistrz lub prezydent określi taką stawkę w wysokości właściwej dla odpadów niesegregowanych albo dla odpadów segregowanych. Problem(...)
»

Zrównoważony rozwój – nat(...)

Jest sprawą oczywistą, że władze na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego kraju działają w oparciu o stosowne regulacje prawne, określające ich kompetencje. Normy te stanowią najbardziej widoczną część ładu instytucjonalnego, a ze względu na swój formalny charakter wymagają respektowania i stanowią podstawę zarówno do budowy planów działania, jak i do końcowej oceny skuteczności i poprawności funkcjonowania danego organu. Jednak czy istniejące (...)
»