Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

  Wdrożenie dyrektywy o efektywności energetycznej 2006/32/WE opóźnia się. Czas na osiągnięcie wymaganych oszczędności zużycia energii jest coraz krótszy. Członkowie SAPE uczestniczą w pracach i działaniach mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki. Pojawiły się dwie nowe inicjatywy wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną i wykorzystanie OZE w przemyśle. Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju (EBOR) uruchomił Pr(...)
»

XXI Konferencja EuroPOWER(...)

XXI edycja konferencji EuroPOWER odbyła się w dniach 8-9 kwietnia 2015 r. w hotelu Westin w Warszawie. Zorganizowała ją firma MM Conferences, a udział wzięli przedstawiciele firm energetycznych, paliwowych, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych, administracji publicznej oraz firm świadczących usługi dla podmiotów branży energetycznej. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki. (...)
»