Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Wydarzenia(...)

  Kongres IFLA w Zurichu Tegoroczny, 48. Kongres Międzynarodowej Federacji Architektury Krajobrazu (IFLA) odbędzie się w stolicy Szwajcarii. Impreza potrwa trzy dni od 27 do 29 czerwca br. Spotkanie stanie się okazją do przedyskutowania aktualnych tematów i wymiany doświadczeń. Każdy dzień kongresu poświęcony zostanie innemu zakresowi przestrzennemu. Pierwszego dnia uczestnicy dyskutować będą o krajobrazie miejskim, drugiego o zjawiskach w strefach pod(...)
»

Cele niepoprzedzone konkr(...)

Komisja Europejska opublikowała 8 marca nowy Komunikat: „Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” Przedstawia on kamienie milowe mapy drogowej dla niskoemisyjnej gospodarki, która zakłada osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie 80-95% do 2050 r. Z przeprowadzonej przez KE analizy wynika, ze redukcje emisji rzędu 25%, 40% i 60% są osiągalne – odpowiednio do 2020 r., 2030 r. i 2040 r.(...)
»