Prawo wodne do zmiany

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-7
  DRUKUJ

Stosowaną od sześciu miesięcy ustawę Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) z dnia 20 lipca 2017 r. wprowadzającą szereg fundamentalnych zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym w zakresie ukształtowania systemu usług wodnych i zasad ponoszenia za nie opłat, dotknie zmiana. Jej dokonanie jest rezultatem pojawiających się w praktyce wątpliwości i problemów interpretacyjnych dotyczących nowych regulacji, w tym odnoszących się także do obszarów związanych z prawidłowym ustalaniem ww. opłat. 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, będące projektodawcą zmian, podkreśla, iż stosowanie Prawa wodnego wykazało konieczność rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie wydawania zgód wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych, gospodarowan [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus