Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Przygotowanie Szybkości N(...)

Podstawowa część danych służących do parametryzacji procesu Szybkości Napraw (SN) wyłaniana jest w trakcie opracowania głównych jego założeń – już podczas lub po wykonaniu strefowania i wyłonieniu podobszarów stref – tzw. DMA. Rys. 1. Podobszary stref (DMA) Parametryzacja sieci wodociągowej (rys. 1) stosowana przy Szybkości Napraw ma służyć ki(...)
»

Rozwój elektrowni wodnych(...)

  Debatując nad rozwojem odnawialnych źródeł energii, uwzględnia się przede wszystkim budowę elektrowni wodnych wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Są to bowiem procesowo-technicznie relatywnie proste budowle i w dodatku z wysokim stopniem niezawodności eksploatacyjnej.   Skoro w naszym kraju wytwórczość energii elektrycznej bazuje głównie na węglu, który – jak inne nośniki energii – systematyczn(...)
»