Wszystkie artykuły w kategorii: "Pomniki techniki"

Polecane artykuły:

Dziecko w mieście(...)

Miasto przyjazne dla dzieci, to nie tylko wystarczająca liczba placów zabaw, ale także odpowiednia liczba placówek opiekuńczych oraz, co niezwykle istotne, dostępna dla wszystkich sieć bezpiecznych ciągów pieszych.                                            (...)
»

Przyszłość wod-kan(...)

Jedną z sesji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON poświęcono kwestiom wodno-ściekowym, przy czym zróżnicowanie tematyczne tych zagadnień spowodowało, iż sesję tę podzielono na dwie części. Pierwszą z nich, dotyczącą wyzwań stojących przed samorządami oraz udziału przedsiębiorców w gospodarce wodno-ściekowej, otworzył wykład Andrzeja Kulona, naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska, który omówił (...)
»