Wszystkie artykuły w kategorii: "Pomniki techniki"

Polecane artykuły:

Energetyka jądrowa na wyb(...)

W ostatnich tygodniach wydarzyło się wiele dla energetyki jądrowej w Polsce. Głównie były to jednak raczej wyboje i zakręty na drodze do pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Optymistyczne wieści przyszły z USA – wydano tam właśnie pozwolenie na budowę dwóch nowych bloków w elektrowni Vogtle w Georgii. To pierwsza od 30 (!) lat inwestycja w ten sposób wytwarzania energii, pokazująca, że USA są dość konsekwentne i pragmatyczne w swojej polit(...)
»

Efektywność energetyczna (...)

Poprawa efektywności energetycznej to kwestia o coraz większym znaczeniu dla Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Potencjał w zakresie oszczędności energii mają̨ zarówno budownictwo, jak i transport. Zgodnie z definicją obowiązującą w polskim prawie, przez efektywność energetyczną rozumie się stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zuż(...)
»