Wszystkie artykuły w kategorii: "Pomniki techniki"

Polecane artykuły:

Monitoring napełnienia i (...)

Sieć monitoringu jest kluczowym elementem systemu zarządzania zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. W obu przypadkach prawidłowo zaprojektowany i wdrożony monitoring znacząco podnosi niezawodność systemu i zabezpiecza eksploatatora przed niespodziankami wynikającymi np. z awarii. Monitoring warunków panujących w kanalizacji powiązany jest z dwoma głównymi zadaniami realizowanymi przez jednostki zarządzające pracą systemów odprowadzani(...)
»

Ochrona środowiska to nas(...)

Barbara Drożyńska Niestety, ciągle wiele surowców wtórnych, zamiast powtórnego wykorzystania, znajduje miejsce na składowiskach odpadów. Nie wszystkie miasta i gminy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, co oznacza, że niewielu Polaków segreguje odpady w swoich domach. I tak plastik, szkło, makulatura, aluminium mieszają się z odpadami komunalnymi, są zanieczyszczane i w efekcie zajmują 50% miejsca na składowiskach odpadów, które w niedługim czasie trzeba będzie zamykać i po(...)
»