Chwila spokoju?

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-7
  DRUKUJ

Minęło 180 dni, od daty wejścia w życie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. To ważny termin – o tyle bowiem ustawowo przedłużono taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy. Dwa dni później minął określony w miesiącach (6 miesięcy) termin złożenia do rad gmin nowych projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. O ile na statystykę zatwierdzonych przez dyrektorów RZGW PGW Wody Polskie taryf możemy liczyć zapewne niebawem w komunikacie (raporcie) Prezesa Wód Polskich, o tyle o  postępie we wprowadzaniu nowych procedur zatwierdzania regulaminów w gminach dowiemy się zapewne po wielu miesiącach. Najważniejsze, iż dotychczasowe regulaminy obowiązują do dnia wejścia w życie nowych regulaminów. Wydaje się jednak, że pozostawiony radom gmin czas na przygotowanie pr [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus