Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Umowa dzierżawy gruntu na(...)

  Każdy inwestor zainteresowany budową i eksploatacją elektrowni fotowoltaicznej musi pozyskać odpowiednią lokalizację dla planowanej inwestycji. Oznacza to konieczność uzyskania tytułu prawnego do gruntu o wymaganym dla celów elektrowni obszarze. Z prawnego punktu widzenia najlepiej jest, jeżeli inwestor to właściciel gruntu. Wówczas sposób korzystania z gruntu ograniczają jedynie przepisy prawa, w tym te dotyczące przeznaczenia gruntu o(...)
»

Wspólne centra komunalne(...)

Podmioty szeroko rozumianego sektora komunalnego w najbliższym czasie coraz częściej podejmować będą ze sobą różnoraką współpracę, dążąc do optymalizacji prowadzonej przez siebie działalności. Podmioty komunalne, realizując swoją podstawową misję, którą jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, zawsze dążą do pogodzenia ze sobą dwóch – wydawać by się mogło, sprzecznych ze sobą – celów. Z jednej strony ich celem jest oferowanie mieszkańcom usług publicznych o m(...)
»