Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Za zasługi dla zrównoważo(...)

W Katowicach odbyła się 16. edycja konkursu „Ekolaury” Polskiej Izby Ekologii. Wśród wyróżnionych znalazła się m.in. firma Abrys. W tym roku przyznano 18 Ekolaurów i siedem wyróżnień. Nagrodzone zostały przedsiębiorstwa działające w branży komunalnej sektorów odpadowego, wodociągowego, zielonych technologii i ochrony powietrza. W trakcie Gali wręczone zostały też medale Polskiej Izby Ekologii „Za zasługi dla zrównoważonego rozwoju”. Jednym(...)
»

W licznym gronie(...)

Ponad 160 osób wzięło udział w konferencji pt. „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym”, zorganizowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu, która odbyła się 25 kwietnia br. Stanowiła ona próbę identyfikacji problemów związanych z procesem planowania przestrzennego, a także służyła prezentacji dobrych praktyk i wypracowaniu zasad współpracy pomiędzy uczestnikami tego procesu. Było to spotkanie urbanistów, urzędników oraz specjal(...)
»