Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Zielone światło dla Podko(...)

  Pod koniec czerwca br., w ramach sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (KOŚZNiL), do życia powołana została Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odpadach (której pracom mam zaszczyt przewodniczyć). Do tej pory odbyły się dwa posiedzenia Podkomisji, które miały charakter otwarty – mogli w nich wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy chcieli zgłosić swo(...)
»

W oczekiwaniu na lepsze c(...)

Pierwsze miesiące 2014 r. różniły się w branży złomowej od zimowych okresów z lat poprzednich. Spoglądając na dane, można zaobserwować, że łagodna zima sprzyjała firmom z branży gospodarowania odpadami, ale tylko w przypadku wolumenu skupowanego złomu. Zgoła odmienna sytuacja panuje natomiast w ekonomicznej sferze, gdyż ceny złomu pod koniec pierwszego kwartału dość znacząco spadły w stosunku do początku 2014 r., nawet o 100 zł za tonę. Duże zapasy złomu w hutach spowodowa(...)
»