Wszystkie artykuły w kategorii: "Kropla Świata"

Polecane artykuły:

Lepszy standard życia(...)

Korzystając z możliwości unijnej dotacji, władze Torunia opracowały projekt pt. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia”. W 2000 r. wniosek o wsparcie z Funduszu ISPA został rozpatrzony pozytywnie. Realizacja projektu oznacza dla mieszkańców Torunia nadrobienie wieloletnich zaległości w rozwoju infrastruktury w perspektywie kilku najbliższych lat, w tym przede wszystkim poprawę jakości wody pitnej i rozbudowę sieci kanalizacyjnej. (...)
»

"Zagubione" miliony litró(...)

W procesie tworzenia skomplikowanego prawa, a do takiego z pewnością zaliczyć możemy uchwalone dopiero co Prawo wodne, łatwo o pomyłki. Matematyka okazuje się delikatną materią i nietrudno tu o popełnienie błędu, co, jak się wydaje, nastąpiło również w przypadku zapisu jednego z artykułów Prawa wodnego. W przypadku, o którym za moment, ewidentnego błędu legislacyjnego interpretacjami się nie naprawi, bo naruszenie zasad matematyki jest wyraźne i łatwe do zweryfikowa(...)
»