Gospodarka ściekowa na terenach wiejskich

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-7
  DRUKUJ

Populacja ludności zamieszkującej wsie w Polsce była w ostatnich latach w przybliżeniu stała i najprawdopodobniej nadal przez kilka lat będzie liczyła około 15 mln osób. W ponad 40% tereny wiejskie w Polsce są skanalizowane, jednak nadal potrzebne są ogromne nakłady inwestycyjne w tym zakresie.

W 2011 r. na polskiej wsi było 4,4 mln  gospodarstw domowych (GUS 2017). Według prognoz GUS liczba ta będzie wzrastała do 2030 r. do 5,5 mln. Przeciętna liczba osób w jednym wiejskim gospodarstwie domowym to 3,3; wg prognoz GUS będzie się ona zmniejszała do 2030 r. do 2,8. 
Gospodarstwa domowe i zabudowa wsi
Stosunkowo duży udział (25%) mają gospodarstwa 5-osobowe i liczniejsze (rys. 1). W ostatnich kilkunastu latach obserwowano dynamiczny rozwój osiedli mieszkaniowych wokół duż [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus