Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Biomasa szansą na rozwój (...)

Na terenie Pojezierza Gostynińskiego realizowany jest projekt „Rejestr potencjału energetycznego biomasy dla zrównoważonego rozwoju regionów europejskich” (Biomass energy register for sustainable site development for European Regions – BEN). Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych ma szereg zalet i przynosi liczne korzyści ekonomiczne i społeczne. Planowanie zapotrzebowania na energię pochodzącą z biomasy wymaga wiedzy o (...)
»

OZE i efektywność energet(...)

Przewidywany wzrost potrzeb inwestycyjnych pociągnie za sobą wzrost oczekiwań inwestorów w kwestii finansowania środkami zewnętrznymi. Znaczny ciężar inwestycji ponoszony będzie przez samorządy, będące realizatorami ustawowych obowiązków sektora publicznego. Projekt polityki ekologicznej państwa przewiduje, że łączne nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w latach 2007-2010 sięgną 63,9 mld zł, a w perspektywie 2011-2014 wyniosą ok. 61,4 mld zł, co daje ok. 15,5-16 mld zł rocz(...)
»