Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Europejskie OSP - doświad(...)

  Od grudnia 2008 r. PSE Operator jest członkiem Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E).   Sieć zastąpiła organizacje operatorskie UCTE i ETSO oraz stowarzyszenia regionalne, a jej utworzenie poprzedziło uchwalenie trzeciego pakietu liberalizacyjnego. ENTSO-E od początku swojej działalno(...)
»

Zróbmy to!(...)

Mam pomysł na normalność, choćby częściową, w stanowieniu taryf za wodę i ścieki. Zrobiłem sobie na swój użytek krótkie résumé stanu rzeczy na tę okoliczność w Polsce. Parę lat temu, zanim jeszcze weszła w życie ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, instytucją odpowiedzialną za stanowienie taryf była rada gminy. Rada ta mogła równocześnie cedować to swoje uprawnienie na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Było to rozwiązanie całkiem sensowne, gdyż jedynie urząd, który podlega władzy w(...)
»