Wszystkie artykuły w kategorii: "Kanalizacja"

Polecane artykuły:

Słoneczna centrala energ(...)

Od lutego 2002 r., obowiązujące w Niemczech Rozporządzenie o oszczędzaniu energii (patrz CzE 4/03) wprowadziło ograniczenia jej zużycia dla nowego i starego budownictwa. Dla tego drugiego wyznaczone zostały konkretne terminy prac termomodernizacyjnych, mających na celu obniżenie konsumpcji energii poniżej wartości granicznych. Termomodernizacja obejmuje poprawę ocieplenia, wymianę okien i drzwi, zwiększenie szczel(...)
»

Odpady ulegające biodegra(...)

Zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym, odpady stanowią surowce, tylko że niedoskonałe. Są pewnego rodzaju antropogeniczną rudą. Dokładnie tak muszą być postrzegane również odpady ulegające biodegradacji. Szacuje się, że całkowita ilość bioodpadów wytwarzanych rocznie w Unii Europejskiej wynosi od 76,5 do 102 mln ton odpadów spożywczych i ogrodowych zawartych w zmieszanych odpadach komunalnych stałych oraz do 37 mln ton odpadów pochodzących z sektora (...)
»