Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Prognozowanie i restruktu(...)

Gospodarka odpadami medycznymi Problematyka zagospodarowania odpadów medycznych w Polsce stanowi jedno z wciąż nieuporządkowanych zagadnień i daje podstawę dowolnej interpretacji przez osoby, uznające się za kompetentne w ferowaniu ocen i decyzji. Dla przeciętnego urzędnika nie jest istotne, jaka logika przyświecała takim czy innym uwarunkowaniom prawnym, należy więc sądzić, że również aparat ustawodawczy w tej materii posiada niewielkie rozeznanie. Ponadto dobór biegłyc(...)
»

Smutne (g)miny(...)

Dobiega końca czas przeznaczony na uchwalanie wysokości stawek opłat za odbiór odpadów, który przez przypadek zbiega się z okresem składania przez gminy budżetów do kontroli w regionalnych izbach obrachunkowych (RIO). Coraz więcej samorządów sygnalizuje niepokój związany z niewywiązaniem się z obowiązku zapewnienia samofinansowania systemu gromadzenia i przetwarzania odpadów. Zupełnej zmianie uległ język komunikatów napływających z „gminnego frontu walki o śmieci”. (...)
»