Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Warto przeczytać(...)

„Ekologiczny ogród”, Jerzy Woźniak, Wydawnictwo Buchmann Dziś słowo „ekologia” w powszechnym rozumieniu zmieniło swe znaczenie. Celem autora książki jest przywrócenie mu właściwego sensu. Pierwotnie termin ten dotyczył szeroko pojętej przyrody, postrzeganej jako system skomplikowanych zależności, występujących między poszczególnymi gatunkami roślin i zwierząt, a ich naturalnym środowiskiem. W publikacji poruszono(...)
»

Aktualne oraz perspektywi(...)

Chemiczne źródła prądu są wyrobami stosowanymi powszechnie tam, gdzie zasilanie sieciowe jest niemożliwe bądź niepraktyczne. Postęp techniki i przemysłu chemicznego na świecie spowodował rozwój i upowszechnienie tego rodzaju źródeł prądu. Wyroby te można podzielić na dwie grupy: ogniwa pierwotne, czyli baterie oparte na różnych systemach elektrochemicznych oraz ogniwa wtórne (ładowalne) – akum(...)
»