Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Gmina musi mieć wpływ na (...)

Na temat proponowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z Andrzejem Markowiakiem, posłem na Sejm, rozmawia Piotr Strzyżyński Zmiana w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ma zdaniem jej zwolenników pomóc w mądrym prowadzeniu gospodarki odpadami. Czy dotychczasowe przepisy nie dawały samorządom takich możliwości? Przeciwnicy zmian mówią, że gminy takie możliwości mają już teraz, tylko, że z nich nie korzystają. Nie, gminy nie m(...)
»

Półka z książkami(...)

Odległości sieci elektroenergetycznych od innych obiektów Mirosław Giera Książka stanowi kompendium wiedzy prawnej dotyczącej lokalizowania linii elektroenergetycznych w pobliżu innych obiektów. Rozdział pierwszy traktuje o wymaganiach ogólnobudowlanych. Omówiono w nim wymogi techniczne dla budynków oraz wskazano przepisowe odległości (...)
»