Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Współpraca instalacji MBP(...)

Jest szansa, by przy modyfikacji obecnych mechanizmów prawnych i rynkowych branża odpadowa i energetyczna współpracowały w zakresie wykorzystania potencjału energetycznego odpadów komunalnych na warunkach racjonalnych z ekonomicznego punktu widzenia dla obu stron. Co należałoby zrobić, aby osiągnąć taki efekt? W ostatnich latach dokonały się bardzo istotne i gruntowne zmiany prawa w obszarze gospodarowania odpadami. Mając na względzie przedmiot niniejszego artykułu,(...)
»

Aktualne źródła wsparcia(...)

Aż 160 osób zgłosiło chęć uczestnictwa w konferencji „Inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej oraz inne przedsięwzięcia w gospodarce komunalnej – aktualne źródła wsparcia”, która odbyła się 21 września 2011 r. podczas Międzynarodowych Targów Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji TIWS w Kielcach. Tymczasem zdarzało się, że referatów niejednokrotnie słuchało aż 190 osób, zwabionych interesującą tematyką konferencji i &(...)
»