Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

SALON CZYSTEJ ENERGII - P(...)

„Energia ze źródeł przyjaznych środowisku” 19–21 listopad pawilon 25 sektor A 19 listopada 1130-1200 Prawne aspekty umocowania energetyki odnawialnej – dokumenty krajowe 1200–1230 Możliwości i warunki finansowania inwestycji w energetyce odnawialnej 1230–1300 Wybrane aspekty polityki biopaliw – (...)
»

Miasta wracają nad wodę (...)

  W tym roku toruński oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Urząd Miasta Torunia w dniach 14-16 września br. byli organizatorami VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”. Jej główny temat stanowiły rola i znaczenie wody na terenach zieleni obszarów zurbanizowanych. Patronat honorowy nad konferencją objęli wojewoda kujawsko-pomorski, marszałek wojewódz(...)
»