Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Turbiny wiatrowe a integr(...)

Stosunkowo rzadko dyskutuje się o mechanicznych oddziaływaniach turbin wiatrowych na elementy infrastruktury sieciowej, a jak wskazują doświadczenia, nie można tych zjawisk pomijać. Przyrost mocy zainstalowanej źródeł wiatrowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) stwarza nowe wyzwania, przed którymi stają zarówno operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD), jak i operator systemu przesyłowego(...)
»

Czy to już czas dla fotow(...)

  Powodem gwałtownego rozwoju instalacji fotowoltaicznych jest sprzyjający system wsparcia, obowiązujący w niektórych krajach.  Przykład stanowi Republika Federalna Niemiec, gdzie, dzięki wysokiej gwarantowanej cenie zakupu energii wytworzonej z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, przyrost mocy zainstalowanej w tego rodzaju źródłach wyniósł w latach 2010-2011 ok. 15 GW, natomiast łączna moc zainstalowana w elektrowniach słonecznyc(...)
»