Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawna ochrona krajobrazu(...)

Omawiając w poprzednim odcinku tego cyklu czyny zabronione pod groźbą kary, godzące w walory krajobrazowe, zwrócono uwagę, że początkowo były to wyłącznie wykroczenia – zarówno w dziedzinie ochrony przyrody, jak i w sferze ochrony zabytków. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie XX w. Najpierw miało to miejsce w odniesieniu do zabytków, następnie w stosunku do przyrody. Ustawa z 1962 r. o ochronie dóbr kultury Do typizacji przes(...)
»

Odpady z chemicznego pole(...)

Polerowanie chemiczne jest jednym z etapów produkcji szkła kryształowego (ołowiowego). W trakcie tego procesu powstają odpady kwasów siarkowego i fluorokrzemowego, które wymagają unieszkodliwienia. Produkcja szkła kryształowego obejmuje etapy, do których zalicza się przygotowanie zestawu surowców szklarskich, wytop masy szklanej i formowanie wyrobów, obróbkę oraz zdobienie, a także polerowanie chemiczne wyrobów gotowych.(...)
»