Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

17-19.11.2014, Kraków Międzynarodowa Konferencja „Metalurgia Metali Nieżelaznych” Organizator: Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej Info: 32 238 05 60, sitmn@sitmn.pl, www.sitmn.pl   (...)
»

Pracy organicznej ciąg da(...)

W tym numerze chciałbym kontynuować wątek wyjaśnieniowo-informacyjny w kwestii tych rzekomo okropnych emisji, które miałyby zatruć Nową Hutę i Kraków w momencie uruchomienia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Wierzę bowiem, że oponentom tej inwestycji będzie się jednak chciało chcieć i będą gotowi wysłuchać (lub raczej przeczytać) tych kilku informacji a na ich bazie sformułować swoje własne konkluzje. Tym razem punktem wyjścia do pisania „Rozważań&#8221(...)
»