Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Modernizacja składowiska pod Wrocławiem 15 mln zł zainwestuje grupa Veolia Usługi dla Środowiska w rozwój składowiska odpadów komunalnych w Jaroszowie k. Wrocławia. Składowiskiem w Jaroszowie zarządza Ekologiczne Centrum Utylizacji (ECU), spółka funkcjonująca w ramach międzynarodowej grupy VUdŚ. Składowisko ma być w ciągu najbliższych dwóch lat wyposażone w płytę do kompostowania odpadów, linię sortowniczą i zakład przeróbki surow(...)
»

Informator(...)

Projekt wykorzystania wód geotermalnych w Kole Na terenie powiatu kolskiego woj. wielkopolskie zlokalizowane zostały warstwy wód geotermalnych, pochodzące z ery mezozoicznej - okresu jury i kredy („Atlas zasobów energii geotermalnej" prof. W. Górecki). Lokalizacja tych wód została poprzedzona wykonaniem szeregu odwiertów badawczych. Przypuszczenia związane z ich występowaniem potwierdziły się. Wody te zalegają na głębokości 2200-2500 m, we wnętrzu (...)
»