Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Propozycje zmian w zakres(...)

Zakres obowiązków i kompetencji gmin w zakresie gospodarowania odpadami nie był nigdy przedmiotem przemyślanej do końca koncepcji. W minionych latach był on często zmieniany, przy czym można było zaobserwować systematyczne ograniczanie możliwości kontrolowania go przez organy gmin. Od 1996 r. problemem zasadniczym było, na ile gmina może samodzielnie budować system zagospodarowania odpadów komunalnych, nie obawiając się przy tym konkurencji ze strony innych podmiotów gospodarczyc(...)
»

Od redaktora(...)

Bierzemy udział w branżowych wydarzeniach, jeździmy na targi, kongresy i seminaria w całej Polsce, sami regularnie organizujemy konferencje oraz debaty redakcyjne. Podczas tych spotkań mamy możliwość poznania przedstawicieli naszego środowiska, porozmawiania z ludźmi pracującymi w branży i dla branży. Jaki obraz tej gałęzi polskiej gospodarki wyłania się z tych rozmów? Z jednej strony jawi się on w jasnych barwach – szczególnie wtedy, gdy spojrzymy na ten sektor przez pryzmat poczynionych w n(...)
»