Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Rozbudowa systemów odprow(...)

Odprowadzanie wód deszczowych z obszarów zurbanizowanych stanowi coraz większy problem – zarówno ze względu na ciągły rozwój aglomeracji, jak i z uwagi na postępujący proces starzenia się sieci odwadniających. Realizowane obecnie liczne inwestycje związane z kanalizacją koncentrują się na tworzeniu kanałów sanitarnych oraz budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków. Stosunkowo niewielkie środki są kierowane na miejskie systemy (...)
»

Wpływ emisji gazów na cen(...)

 Dyrektywa Komisji Europejskiej 2001/80/WE w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw stanowi podstawę do przydziału limitów emisji CO2 dla wytwórców energii elektrycznej w Europie. W krajach Unii Europejskiej powstały urzędy zajmujące się ich przydziałem i kontrolą. Urzędy te zwykle ściśle współpracują z Ministerstwem Środowiska lub są przy nim usytuowane(...)
»