Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podstawa to dobre planowa(...)

Doświadczenia Regionu Hanower Funkcjonujący od 2003 r. Związek Celowy ds. Gospodarki Odpadami Regionu Hanower (w skrócie AHA) jest publicznoprawnym podmiotem odpowiedzialnym za doradztwo i gospodarkę odpadami w regionie. Na mocy ustaw Prawo budowlane i o zagospodarowaniu przestrzennym (1978 r. ze zmianami) oraz ustawy o funkcjonowaniu Regionu Hanower (2001 r.) AHA opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń związanych m.in. z planowaniem przestrzennym. W tej kwestii posiada k(...)
»

Wolna ręka rynku w samorz(...)

Z panem Jerzym Mazurkiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozmawia Wojciech DutkaAbsolwent Wydziału Historii UAM w Poznaniu. W latach 1975-82 był pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku, następnie do 1989 r. pełnił funkcje kierownicze w KW PZPR w Słupsku. W latach 1989-94 był dyrektorem zakłądu budzetowego w Słupsku - Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Od 1994 r do grudnia 2001 r. pełn(...)
»