Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpady "po nowemu"(...)

Pod koniec listopada 2012 r. posłowie przyjęli ustawę o odpadach. Implementuje ona dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (tzw. dyrektywę ramową), stanowiącą fundamentalny akt prawny dotyczący gospodarki odpadami w Unii Europejskiej.   W ustawie zdefiniowano podstawowe pojęcia w zakresie gospodarki odpadami, określono zasady postępowania z nimi, obowiązki podmiotów wytwarzających odpady, posiadaczy odpadów gosp(...)
»

Odpowiedzialny biznes w P(...)

Każdy, kto śledzi rozwój polskiego biznesu, zauważył, że na przestrzeni ostatnich kilku lat firmy reprezentujące różnorodne branże niemalże przy każdej nadarzającej się okazji starają się wdrażać nowe trendy w podejściu do swych działań. Następstwem tego jest także odbiegający od dotychczasowych standardów język i niezrozumiałe nieraz pojęcia. Coraz częściej spotykamy stwierdzenia „uczciwy pracodawca”, „producent ekologicznych produktów” (...)
»