Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Skojarzone wytwarzanie en(...)

W Polsce konsekwentnie rozwija się rynek energetyki rozproszonej, już od wielu lat widoczny w krajach UE. Wzrost ilości realizowanych programów związanych z modernizacją lokalnych źródeł energii opartych na technologii wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła wynika z energetycznej i proekologicznej polityki państwa, realizacji dyrektyw UE i większych możliwości wsparcia finansowego gmin przez kapitał UE. Regulacjami wspierającymi wytwarzanie skojarzonej energii są(...)
»

Historia zamknięta we wła(...)

Pokrywy kanalizacyjne mogą służyć promocji miast, są nośnikiem informacji, a nierzadko stanowią prawdziwe dzieła sztuki, będące milczącymi świadkami historii. Ich wartość dostrzegają pasjonaci, a coraz częściej także przedsiębiorstwa wod-kan, które, aby ocalić najcenniejsze okazy, przenoszą je do muzeów. Główną funkcją włazów kanalizacyjnych jest ochrona wejścia do kanałów. Pasjonaci opisują je jako drzwi prowadzące do szczególnego, bo podziemnego warsztatu pracy. W(...)
»