Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

SPIUG ma już 10 lat(...)

Czas biegnie bardzo szybko. We wrześniu 2015 r. minęło 10 lat od powstania jednej z najbardziej widocznych organizacji, działającej w branży instalacyjno-grzewczej i OZE – Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. Pierwsze oficjalne zebranie zorganizowano we wrześniu 2004 r. Wyłoniono komitet założycielski nowej formacji, określono podstawowe cele działalności, jej zakres i formę. Na początku 2005 r. przygotowano, a następnie złożono odpowiednie dokumenty i po drobnych uści(...)
»

Kto ustala istnienie wpły(...)

Istotą reżimu ochronnego, jakim objęty jest projektowany lub istniejący obszar Natura 2000, jest zakaz podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz negatywnie wpłynąć na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony ów obszar (art. 34 ustawy o ochronie przyrody). (...)
»