Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zespół kogeneracyjny w oc(...)

Istotą skojarzonego wytwarzania energii jest możliwość równoczesnego uzyskania energii elektrycznej i cieplnej bez marnowania blisko 50% energii pierwotnej (w porównaniu do produkcji rozdzielnej). Ponadto dochodzi do znaczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Energetyczne wykorzystanie biogazu obejmuje zarówno produkcję energii elektrycznej, jak i użycie ciepła odpadowego wytwarzanego przez agregat prądotwórczy. Takie podejście moż(...)
»

Mieszkania komunalne. Pom(...)

Prawo do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych należy uznać za podstawowe prawo człowieka. Jednakże już samo wskazanie gminy jako właściwej jednostki do tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej wydaje się problematyczne – ze względu na duże zróżnicowanie potencjału ekonomicznego, społecznego i organizacyjnego gmin w Polsce. Podstawę do zaspokojenia i ochrony praw mieszkaniowych obywateli stanowi Konstytucja RP, (...)
»