Osady ściekowe w gospodarce cyrkulacyjnej

wydany w Wodociągi - Kanalizacja – 2018-4
  DRUKUJ

Gospodarka cyrkulacyjna, zwana również gospodarką o obiegu zamkniętym, to koncepcja, która umożliwia zachowanie wartości dodanej produktów i eliminację odpadów. Zakłada efektywne wykorzystanie zasobów na wszystkich etapach życia produktu. Ponieważ odpady traktowane są jako potencjalne surowce, to gospodarka cyrkulacyjna wymaga zmian w stosunku do sposobów ich zagospodarowania.

Gospodarka liniowa, zwana też linearną, w przeciwieństwie do gospodarki cyrkulacyjnej, oparta jest o model „weź, wyprodukuj, zużyj i wyrzuć” i realizowana jest przy założeniu, że zasoby występują w dużych ilościach, są dostępne i łatwe do pozyskania, a odpady możliwe do usunięcia niewielkim kosztem. Za główne powody wprowadzenia gospodarki cyrkulacyjnej podaje się: ograniczoną dostępność niektórych surowców, uzależnienie gospodarki euro [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus