Wszystkie artykuły w kategorii: "Pomniki techniki"

Polecane artykuły:

Nie tylko lasy(...)

Gdzie wypoczywa się najlepiej? Wiadomo, że wśród zieleni i ciszy, przerywanej ewentualnie śpiewem ptaków. Dlatego też niewielka, licząca zaledwie 400 mieszkańców Spała (gm. Inowłódz, woj. łódzkie) ma charakter głównie wypoczynkowy. Piękno i spokój emanujący z tego miejsca dostrzeżono już w XIX w. – kiedy to carowie rosyjscy przyjeżdżali tu na wypoczynek, który dla nich wiązał się nie(...)
»

Czy poziom rozwoju selekt(...)

Unia Europejska oczekuje od swoich krajów członkowskich minimalizowania ilości powstających odpadów i maksymalnego zagospodarowywania tych już wytworzonych. Polska dostosowała swoje prawodawstwo do tych wymogów unijnych, a efekty funkcjonowania systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce w latach 2002-2007 i prognozę na lata 2009-2014 przedstawiono w niniejszym artykule. (red.) Sformułowane na forum Unii Europejskiej priorytety pol(...)
»