Wszystkie artykuły w kategorii: "Pomniki techniki"

Polecane artykuły:

Alternatywna edukacja(...)

Twórczy proces powstawania nowych produktów wydawniczych Abrysu rozpoczął się z chwilą podjęcia przez zespół redakcyjny ryzyka i wzięcia odpowiedzialności za sprostanie nowym wymaganiom stawianym przez czytelników. Z tego względu wydawane czasopisma i zamieszczane na ich łamach publikacje muszą odpowiadać głównie potrzebom odbiorców. Przez ostatnie 20 lat procesowi powstawania nowych produktów wydawanych przez firmę Abrys sprzyja, jak nigdy przedtem, całkowicie niew(...)
»

Ażurowe podjazdy(...)

Zastosowanie płyt ażurowych na małych posesjach pozwala bez trudu stworzyć wygodny podjazd i miejsce parkingowe. A wszystko to w zgodzie z przepisami dotyczącymi powierzchni biologicznie czynnych na działce.  Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest jednym z kluczowych aktów prawnych, będących w Polsce podstawą do projektowania. Określa ono m.in. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w (...)
»