Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Kiedy już wszystko będzie zatrute i zanieczyszczone Jakiś genialny uczony zabierze na weekend żonę. Pojadą sobie w pejzaż Pomiędzy drzew kikuty […] Ludwik Jerzy Kern   Jeszcze nie wszystko jest zanieczyszczone, ale drzew „kikutów” w naszym krajobrazie coraz więcej, szczególnie na osiedlach i wzdłuż dróg. Zdaje się, że problem ogławiania wys(...)
»

Śmietniki pod lupą(...)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) z 1 lipca 2011 r. (DzU z 2011 r. nr 152, poz. 897) wprowadza w dotychczasowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi wiele zmian, które mają na celu poprawę tego obszaru. Według nowych regulacji, odpowiedzialność za właściwą organizację systemu spoczywa na samorządach gminnych. To one muszą odnaleźć się w gąszczu przepisów oraz stworzyć skuteczne instrumenty, począwszy od ustaleni(...)
»