Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse - zarządzanie"

Polecane artykuły:

Paliwa z odpadów(...)

Metody termicznego przekształcania odpadów komunalnych są w wielu krajach Unii Europejskiej powszechnie stosowaną metodą zagospodarowania odpadów, których nie można racjonalnie wykorzystać w inny sposób. Pomimo ciągle jeszcze dominujących w wielu środowiskach negatywnych opinii, metody te są stale rozwijane i stanowią bardzo istotny element nowoczesnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, gdyż poza korzyściami związanymi ze znaczną redukcją objętości składowanych (...)
»

Stacje demontażu - wymogi(...)

Po burzliwych dyskusjach dotyczących proponowanego wyposażenia stacji demontażu doczekaliśmy się aktu wykonawczego w tej sprawie. W ostatnich dniach lipca wydane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 143, poz. 1204, 1205 i 1206). (...)
»