Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Paczkarki(...)

  Nie są koniecznym elementem wyposażenia przedsiębiorstw prowadzących skup lub przerób złomu oraz demontaż pojazdów i innych urządzeń. Jednak są stosowane w zakładach zbierających złom w celu lepszego wykorzystania ładowności pojazdów (obniżenia kosztów transportu) i w zakładach przetwórczych dla przyspieszenia załadunku do pieca.   Paczkarki są maszynami do pakowania (zagęszczania) złomu, które bud(...)
»

Udostępnianie informacji (...)

Udostępniane są informacje dotyczące sprawozdań sporządzanych na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.   Zdaniem sądu administracyjnego, stanowią one informacje o środowisku (WSA w Gdańsku z 30.11.2011 r. II SA/Gd 720/11- www.nsa.gov.pl), więc podlegają udostępnianiu.   Stan faktyczny(...)
»