Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uwagi do założeń dot. zmi(...)

Krajowa Izba Biopaliw przedłożyła uwagi do propozycji resortu gospodarki w sprawie założeń zmian do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych z 25 sierpnia 2006 r., stwierdzając, iż przy opracowywaniu zmian prawnych nie można ograniczać się jedynie do kwestii związanych z koniecznością implementacji dyrektywy 28/2009/WE i z wprowadzeniem kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw. Konieczność implementacji dyrektywy należy bowiem traktować jako szczeg&oacu(...)
»

Nieruchomość jako wkład w(...)

Zgodnie z Ustawą z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym wniesienie tzw. wkładu własnego jest jedną z form majątkowego zaangażowania się gminy w przedsięwzięcie realizowane w formule PPP, w rozumieniu jej art. 4 pkt 4. Artykuł 4 pkt 6 ustawy o PPP wskazuje, iż wkład własny to wkład podmiotu publicznego, polegający w szczególności na sfinansowaniu części kosztów realizacji przedsięwzięcia PPP lub wni(...)
»