Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przesiewacze bębnowe w pr(...)

Przesiewacze bębnowe są maszynami, które powstały w XIX w. Były one przez długi czas eksploatowane w różnych gałęziach gospodarki narodowej, głównie w przemyśle zbożowo-młynarskim. Następnie zostały one zastąpione urządzeniami wibracyjnymi oraz zataczającymi i zaprzestano ich produkcji. W ostatnim czasie maszyny te pojawiły się ponownie, a to za sprawą zastosowania ich w liniach technologicznych do segregacji odpadów komunalnych i innych. (...)
»

Woda w procesie wydobycia(...)

Z wydobyciem gazu ziemnego z formacji łupkowych nierozerwalnie związane jest szczelinowanie hydrauliczne. Zdaniem wielu specjalistów, proces ten powoduje zanieczyszczenie środowiska i bardzo niekorzystnie wpływa na lokalną gospodarkę wodną. A jak jest w rzeczywistości? Wydobycie gazu ziemnego z formacji łupkowych rozpoczęto na początku lat 90. ubiegłego stulecia w basenie sedymentacyjnym Fort Worth (Teksas) i do tego obszaru ograniczało się ono przez ok. dekadę. Dopier(...)
»