Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Słabości prawa budowlano-(...)

Potrzeba decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wymagania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego spotykają się z niechęcią i krytyką wielu uczestników procesu budowlano-inwestycyjnego. Co leży u podstaw tego typu zachowań? W polskich uwarunkowaniach prawnych realizacja inwestycji budowlanych związana jest często z licznymi procedurami administracyjnymi, głównie w odniesieniu do inwestycji wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 201(...)
»

Krajowy (nie)plan (...)

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR) http://bip.mir.gov.pl/Prawo/Budownictwo/Pozostale_projekty/Strony/proj_poz_RM_ID202_2014.aspx można zapoznać się z procesem opracowywania „Krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”. Dokument ten powstał w błyskawicznym tempie, bo w okresie od czerwca do października 2014 r., (...)
»