Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Zagospodarowanie ubocznyc(...)

  Istotną rolę w grupie odnawialnych źródeł energii mogą odgrywać biopaliwa ciekłe jako substytut lub dodatek do paliw ropopochodnych. Badania nad produkcją estrów metylowych kwasów tłuszczowych, zwanych biodieslem, ich wpływem na warunki eksploatacji i zużycie silników oraz emisją zanieczyszczeń prowadzi się od wielu lat.   Surowcami do produkcji biopaliw ciekłych są przede wszystkim oleje roślinn(...)
»

Ścieki z przemysłu spożyw(...)

dr hab. inż. Piotr Konieczny Katedra Zarządzania Jakością Żywności Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, AR, Poznań Działalność sektora przemysłu spożywczego traktuje się zazwyczaj jako potencjalne źródło licznych problemów środowiskowych. Szerzej na ten temat pisałem już na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” (7-8/2006) podkreślając, że zakłady spożywcze różnią się od innych gałęzi przemysłu głównie ilością zużywanej wody na jednostkę produktu, odprowad(...)
»