Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

PSZOK-i po proponowanej n(...)

Jeśli chodzi o urealnianie obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki, to – mimo pozostawienia pewnych braków, luk czy wątpliwości – nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach idzie w dobrym kierunku. Nowelizacja Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2013 r. poz. 1399 i 1593, dalej: ustawa u.c.p.g.) w postaci Ustawy z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz(...)
»

Suszenie osadów ściekowyc(...)

W zakresie odwadniania i suszenia osadów ściekowych coraz większą popularność w naszym kraju zyskują technologie suszenia osadów w szklarniach słonecznych lub specjalnych suszarkach wysokotemperaturowych. Systemy mechaniczne, stosujące piece do suszenia osadów, to m.in. suszarnie fluidalne, taśmowe i bębnowe, które w skomplikowanych układach instalacyjnych uzyskują wysokie i kształtujące się na stałym poziomie efekty wysuszenia. Z punktu widzenia e(...)
»