Wszystkie artykuły w kategorii: "Przegląd rynku"

Polecane artykuły:

Straty wody w układach wo(...)

Za straty wody w sieci wodociągowej na ogół uważa się różnicę pomiędzy objętością wody wtłaczanej do sieci i sprzedanej. Wyodrębnia się pozorne i rzeczywiste straty wody1-3. Straty pozorne są wynikiem błędów w pomiarach, nieuwzględniania w bilansie wody tłoczonej do sieci i sprzedanej objętości wody zużywanej na cele własne (np. płukanie sieci), a także wody pobieranej z sieci, ale niemierzonej (gaszenie pożarów, kradzieże). Szacuje się, że błędy pomiarowe mogą stanowi(...)
»

Obowiązkowy plan SEAP(...)

  Doradcy energetyczni w Europie i Polsce coraz śmielej wykraczają poza tradycyjny horyzont ich działalności. Wyspecjalizowali się w audycie energetycznym budynków, urządzeń i technologii, tworzeniu studiów wykonalności dla projektów energooszczędnych oraz wsparciu inwestorów w poszukiwaniu środków na ich realizację. Włączają się w nurt zrównoważonego planowania zaopatrzenia i zużycia energii w miastach. (...)
»