Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Słownik angielsko-polski(...)

commissioning test - one of the test carried out under working conditions on a newly constructed plant to determine whether performance is in accordance with specifications Próba przy przekazywaniu do eksploatacji compacting - increasing the density of solid waste in landfills by the repeated passage of heavy machinery over its surface. Also the process carried out in baling machines and stationary compactors Zagęszczanie compaction (...)
»

Dlaczego obligacje?(...)

Poniżej przedstawione zostały argumenty stanowiące o wyborze odpowiedniego sposobu finansowania. Stojąc przed wyborem: obligacje czy kredyt, należy zbadać wskazane instrumenty finansowe w dwóch obszarach: finansowym i niefinansowym. Pierwszy związany jest z kosztem zaciągnięcia zobowiązania, wynikającym z prowizji i opłat związanych z jego pozyskaniem, odsetek będących wynagrodzeniem za udostępniony kapitał oraz częstotliwością płacenia odsetek i okresu spłaty kapitału, kt&oacut(...)
»