Wszystkie artykuły w kategorii: "Kropla Świata"

Polecane artykuły:

Wizytówka z Włoch(...)

Na południu Włoch, w regionie Campanii, znajduje się jeden z najciekawszych przykładów imponujących rozwiązań i kreacji założenia pałacowo-ogrodowego z II połowy XVIII w., które do dzisiaj możemy podziwiać w niezmienionej formie. Akwedukt Vanvitellego (...)
»

Kontrole WIOŚ w przedsięb(...)

Do głównych zadań wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ) należy kontrola przestrzegania przepisów prawnych z dziedziny ochrony środowiska oraz decyzji i pozwoleń ustalających warunki korzystania z zasobów przyrody. W kompetencjach WIOŚ znajduje się także edukacja kontrolowanego podmiotu w zakresie aktualnych norm i aktów prawnych. Służby Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) od 2005 r. przy planowaniu i przeprowadza(...)
»