Wszystkie artykuły w kategorii: "Kropla Świata"

Polecane artykuły:

Kierunki w recyklingu(...)

Zagadnienia związane z recyklingiem poruszano na największych europejskich targach związanych z ochroną środowiska - Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska – Woda, Ścieki, Odpady, Recykling – IFAT ENTSORGA, które odbyły się w dniach 7-11 maja br. w Monachium w Niemczech.   W raporcie na temat stanu branży recyklingu metali specjaliści z Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych UNEP zweryfikowali dane dotyczące(...)
»

Wały przeciwpowodziowe z (...)

Do budowy wałów przeciwpowodziowych można wykorzystać uboczne produkty spalania. W ostatnich latach udowodniono przydatność kompozytów gruntowych na bazie tzw. mieszanek hybrydowych w geoinżynierii. Popioły z energetyki samodzielnie i w połączeniu z piaskami z rzecznego urobku czerpalnego stanowią materiał budowlany (grunt) skutecznie wykorzystywany w budowie nasypów dróg, np. doprowadzających do mostów. Przykładem tego może być budowa most(...)
»