Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Uniwersalna dostępność pr(...)

Podstawową cechą przestrzeni publicznych powinna być ich powszechna dostępność. Oznacza to nie tylko łatwą osiągalność, możliwość dogodnego dojścia lub dojazdu, ale również otwartość dla wszystkich mieszkańców i gości odwiedzających miasto. Przestrzenie publiczne są największą wspólną wartością w przestrzeniach miasta, są też „dobrem i zasobem o strategicznym znaczeniu dla społeczności lokalnych”, jak mówi „Karta Przestrzeni Publicznych”, przyjęta na II Kongres(...)
»

Przez wzgląd na okoliczno(...)

Czy straż miejska jest uprawniona do pozyskania od operatora telekomunikacyjnego danych osobowych abonenta telefonu komórkowego (jego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania), które są niezbędne do prowadzenia wobec niego postępowania o wykroczenie? Tak, gdyż obowiązujące przepisy przyznają straży miejskiej uprawnienie do żądania udostępnienia jej danych osobowych, pozostających w dyspozycji operatora telekomunikacyjnego. Do Generalnego Inspektora Ochrony (...)
»