Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Program usuwania azbestu(...)

Na terenie naszego kraju znajduje się blisko 15,5 mln ton wyrobów zawierających azbest, w tym niemal 15 mln ton płyt azbestowo-cementowych oraz 600 tys. ton rur i innych wyrobów. Na usunięcie tych materiałów potrzeba ok. 48 mld zł w ciągu 30 lat. 97% kosztów mają pokryć sami właściciele obiektów zawierających azbest. Budżet państwa przeznaczył dotychczas na realizację tych zadań 5 mln zł. Na świecie znanych jest ponad 5 tys. wyrobów, do produkcji których używano azbestu. Mało kto(...)
»

Klimat społeczny miasta(...)

Ratusz Miejski w Toruniu przez dwa dni (11-12.10 br.) stanowił miejsce obrad VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta”. Tegoroczna edycja została poświęcona kwestii zieleni w kontekście klimatu społecznego miasta. Szacuje się, że za niespełna 40 lat aż 2/3 mieszkańców naszego globu będzie żyło w ośrodkach miejskich. Z tego też względu pojawia się mnóstwo pytań, wśród których jednym z najistotniejszych(...)
»