Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Produkcja granulatu i bry(...)

Odpadowe surowce pochodzenia roślinnego stanowią poważny problem w racjonalnym ich wykorzystaniu. Bardzo często bezpośrednie wykorzystanie odpadów do celów energetycznych jest niemożliwe ze względu na ich duże zawilgocenie, niewłaściwy stan skupienia lub niewłaściwe (niewygodne) rozmiary. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć odpady powstające w czasie mechanicznej obróbki drewna (trociny, wióry, kora itp.) oraz słomę. Ilość odpadów drzewnych szacuje się na ok. 3 mln ton rocz(...)
»

Wiedza pozwoli uniknąć bł(...)

„Zamykanie projektów – problemy rozliczeniowo-majątkowe, odbiory końcowe” – pod takim tytułem w dniach 26-27 października br. w Toruniu odbyła się 36. Konferencja Beneficjentów, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych. Wzięło w niej udział blisko 300 osób przybyłych w celu uzyskania cennej wiedzy i wskazówek, pomocnych w finalnym etapie realizacji projektu współfinansowanego z funduszy un(...)
»