Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jak ocenić zrównoważenie (...)

Ostatnie przyspieszenie prac legislacyjnych nad ustawą o OZE pozwala przypuszczać, że przedstawiona 4 lutego 2014 r. propozycja jest już ostatnim możliwym wariantem przewidywanych zmian. W projekcie ustawy można dostrzec słuszną próbę prawnego pobudzenia energetyki prosumenckiej, w tym OZE, choć przy jednoczesnym ciągłym utrzymaniu silnego wpływu kryteriów ekonomicznych jako wyznaczników decydujących o wsparciu różnych technologii OZE. Przykładem może być wprow(...)
»

(...)

90,5 MW na Śląsku Niemiecki producent elektrowni wiatrowych, FWT Production podpisał kontrakty na instalację 33 elektrowni wiatrowych o mocy 90,5 MW na farmie wiatrowej w Krzanowicach (woj. śląskie). FWT jeszcze w tym roku rozpocznie prace w ramach pierwszego etapu budowy farmy wiatrowej Krzanowice III, w której skład wejdą trzy elektrownie wiatrowe FWT 2500 o mocy 2,5 MW. W 2016 roku farma zostanie rozbudowana o 14 elektrowni tego typu, a w 2017 r. inwestor zainst(...)
»