Wszystkie artykuły w kategorii: "Zaopatrzenie w wodę"

Polecane artykuły:

Nowe uregulowania dla bio(...)

Zbigniew Kamieński zastępca dyrektora Departament Bezpieczeństwa Energetycznego, Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki rozpatruje rozwój wykorzystania odnawianych źródeł energii w trzech głównych obszarach, tj. energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ciepła z OZE i biokomponentów stosowanych w paliwach i biopaliwach ciekłych. To właśnie działania w tych trzech obszarach powinny zapewnić uzyskanie w 2010 r. 7,5-procentowego udziału(...)
»

Podzielić się ryzykiem(...)

- czyli o partnerstwie publiczno-prywatnym i funduszach unijnych Piotr Strzyżyński Realizacja zadań należących do sfery usług publicznych w oparciu o formułę partnerstwa publiczno-prywatnego staje się w Europie coraz popularniejsza (już od dawna prym w tym zakresie wiedzie Wielka Brytania). Zyskuje ona także coraz większą akceptację ze strony Komisji Europejskiej. Dostrzegane są bowiem zalety współpracy podmiotów, które wg tradycyjnie przypisywanych im ról mieściły się na dw(...)
»