Wszystkie artykuły w kategorii: "Temat numeru"

Polecane artykuły:

Czym właściwie jest zielo(...)

W pierwszej połowie czerwca br. odbyła się szósta coroczna Międzynarodowa Konferencja EFLA Regional Congress „Green Infrastructure: from global to local”. Tegoroczne spotkanie nieco odbiegało formą od wcześniejszych, odbyło się bowiem w Petersburgu i obejmowało również część o charakterze studialnym – wycieczkę do Helsinek i Sztokholmu, a zakończoną w Uppsali. To międzynarodowe wydarzenie umożliwiło spotkanie się ponad dwustu specjalistów z ponad czterdz(...)
»

Problemy wyznaczania obsz(...)

Projekt „Programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej” ujrzał światło dzienne w maju 2007 r. W założeniu autorów „Programu” mają to być obszary pozostałe po wyznaczeniu aglomeracji ponad 2000 RLM. Podkreślenia wymaga informacja, że prawie 1000 gmin w Polsce (2/5 ogólnej liczby) nie jest ujęta w KPOŚK. Dla zobrazowa(...)
»