Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Dmuchanie dziurawego balo(...)

W przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce trzecią pod względem wartości pozycją kosztów, po wynagrodzeniach z pochodnymi i po amortyzacji, zajmują podatki i opłaty. Według danych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, w 2014 r. stanowiły one w ankietowanych 151 przedsiębiorstwach średnio 14,5% kosztów ogółem. Podkreślić też należy, że głównym składnikiem wartości podatków i opłat w firmach jest podatek od nieruchomości. Stanowi on około 80% wartości (...)
»

Innowacje i nowe miejsca (...)

Dzięki zrealizowaniu śmiałej wizji połączenia interaktywnych form edukacji z rozrywką dla dzieci i młodzieży, Józef Sadłocha, właściciel restauracji i hotelu „Delicjusz”, wytyczył zupełnie nowy kierunek rozwoju dla swojej firmy. Udowodnił też, że nieszablonowe myślenie może zaowocować otwarciem furtki, za którą czekają możliwości na pozór niezwiązane z branżą, lecz mogące wspierać i skutecznie promować dotychczas prowadzoną działalność. Wróćmy(...)
»