Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Zasady wykorzystania osad(...)

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach1 wyróżnia przemysłowe i nieprzemysłowe wykorzystanie odpadów. Według tej ustawy nieprzemysłowe wykorzystanie odpadów polega głównie na ich stosowaniu "do kształtowania powierzchni gruntów lub ich dostosowaniu do określonych potrzeb, a także do nawożenia lub ulepszania gleby". Nieprzemysłowe wykorzystanie odpadów należy rozumieć jako stosowanie ich w środowisku przyrodniczym. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasob(...)
»

Niezbędne warunki i mecha(...)

Na rynku energii opłacalność inwestycji związana jest głównie z ekonomiką kosztów produkcji i ceną sprzedaży energii. Towarem będącym w obrocie na tym rynku jest energia elektryczna lub cieplna (MWh lub GJ). Teoretycznie taki rynek powinien zapewniać efektywne ekonomicznie fundamenty rozwoju konkurencji pomiędzy producentami energii przy jednoczesnym budowaniu zdolności wytwórczych dla całego sektora. W rzeczywistości jednak występuje wiele implikacji, nie zaws(...)
»