Wszystkie artykuły w kategorii: "Informacje"

Polecane artykuły:

Inwestycyjny kalejdoskop(...)

Sieć pod stałym nadzorem Na terenie gm. Milanów (woj. lubelskie) zostanie zrealizowany projekt, mający na celu uporządkowanie i rozbudowę systemu kanalizacyjnego. Przedsięwzięcie warte blisko 5,5 mln zł brutto obejmuje m.in. budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Milanów. Obiekt będzie składał się z budynku technicznego, reaktora biologicznego, ciągu technologicznego, budynku energetycznego, punktu zlewnego FEK-PAK z tacą najazdową, zbiorn(...)
»

Dobre rady na złe odpady(...)

Odpady nie są wynalazkiem naszych czasów. Istnieją tak długo jak nasza cywilizacja. Początkowo były to jednak odpady ulegające całkowitemu rozkładowi w przyrodzie i przez to nie stwarzające jakiegokolwiek zagrożenia. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i ekspansją demograficzną towarzyszące nam odpady zaczęły stanowić znaczny problem. Obecnie poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego i dla ludzkiego zdrowia są odpady przemysłowe i komunalne. (...)
»